et ru en
Menüü

Karjäärinõustamine

Koolis toimuva karjäärinõustamise eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad nüüdisaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust. 

Meie kooli karjäärikoordinaator on psühholoog Igor Rasstrõgin tel 356 9831 

igor.rasstrogin@pahklimae.edu.ee, (ruum 101, asub esimesel korrusel). 

Karjäärikoordinaator on koolis iga päev. 
Vestluse aeg oleks soovitav kokku leppida meili teel. 

 

Tegevused

Tegevus karjääri planeerimise küsimustes Narva Pähklimäe Gümnaasiumis

 • Individuaalne konsulteerimine karjääri küsimustes Rajaleidja Keskuse spetsialistidega
 • IX-XII klasside õpilaste grupiviisiline karjäärialane testeerimine 
 • Karjääri planeerimisega seotud infomesside ja näituste külastamine õpilaste poolt 
 • Õpilastele elu juhtimise võtete LIFE-menedžmendi programmi järgi õpetamine
 • Abi õpilastele isiklike võimaluste hindamisel 
 • Abi õpilastele arengu ja enesehinnangu programmi väljatöötamisel 
 • Informatsiooni levitamine õppimise ja kursuste võimalustest 
 • Informatsiooni levitamine elukutsetest ja kutsumustest 
 • Informatsiooni levitamine/konsultatsioonid reeglitest ja nõudmistest töökohale kandideerimisel 
 • Informatsiooni levitamine tööturu muutustest ja tuleviku prognoosidest 
 • Informatsiooni levitamine huvitegevuse ja jõudeaja veetmise võimalustest 
 • Individuaalne konsulteerimine karjääri küsimustes 
 • Grupiviisiline konsulteerimine karjääri küsimustes 
 • Infomaterjalide koostamine ja levitamine karjääri planeerimisest 
 • Õppetööalane konsulteerimine, konsulteerimine õppetöö raskuste puhul 
 • Karjääri teemal valikõppeaine/vaba kursuse läbiviimine 
 • Lastevanemate konsulteerimine, informeerimine karjääri planeerimise küsimustes 

 

2014. aasta tegevuse ülevaade


Kasuks 
www.innove.ee/et/karjaariteenused

www.edasioppija.ee
www.rajaleidja.ee

 

 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi koostööpartnerid karjäärinõustamise valdkonnas
Narva Kutseõppekeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskus
Narva Noortekeskus
Ressursikeskus VitaTiim

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium