et ru en
Menüü

Taotlused

Taotluste vastuvõtmine I klassi õppima asumiseks

Alates 15.märtsist 2016 algab taotluste vastuvõtmine I klassi õppima asumiseks Narva Pähklimäe Gümnaasiumi.

Taotluste vastuvõtt 1. klassi toimub kooli kantseleis (2. korrusel) tööpäeviti kell 8.00-16.00.

 

I klassi arvelevõtmiseks esitavad vanemad (hooldajad) aadressil Pähklimäe 3, 20605 Narva
järgmised dokumendid:

  1. taotluse (Lisa 1);
  2. lapse sünnitunnistuse koopia;
  3. id-kaardi koopia, kui laps on Vene F. kodanik või määratlemata kodakondsusega isik;
  4. dokumendi koopia, mis tõendab vanema isikut, kes kirjutas taotluse (pass või id-kaart);
  5. 1 foto (õpilaspileti jaoks);
  6. tervisekaardi (esitatakse juunis-augustis kooliõele)
  7. koolivalmiduskaardi.


Info 356 9820 

Nimetus Suurus Fail lisatud
52,5 KB 08.10.2017
25 KB 08.10.2017
25,5 KB 08.10.2017
25,5 KB 08.10.2017
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium