et ru en
Menüü

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu tegutsemise põhimõtted ja vastutus  

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi terviseprogrammi töökava 2017.-2018. õa. uuendamisel


Natalja Aleksejenkova - esimees, koordinaator oppeala@pahklimae.edu.eemail@pahklimae.edu.ee 
Heidi Orav - inimeseõpetuse õpetaja 

Galina Moržuhhina - tervishoiutöötaja (õde)   
Jelena Tsõvareva – bioloogiaõpetaja  
Anna Matvejeva - loodusõpetuseõpetaja  

Jelena Philippova - klassiõpetaja  
Maria Svetlyshenko – huvijuht  
Vladislav Iljin – Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, referent (Kohaliku omavalitsuse esindaja)    
Igor Rasstrõgin – psühholoog 

Darja Senedjak - sotsiaalpedagoog 

Svetlana Ivantsova - põhikooliõpilaste vanemate esindaja 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi koostööpartnerid tervise edendamise valdkonnas 
Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus 
Tervise Arengu Instituut 
Narva AMOR keskus, Haigla 6, Narva 

Seadusandlus tervise edendamise valdkonnas 
Riigikogu 14.06.1995.a Rahvatervise seadus 
Sotsiaalministri 27.03.2001.a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" 
Sotsiaalministri 15.01.2008.a määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" 
Narva Linnavolikogu 15.03.2007.a määrus nr 9 "Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" 

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium